ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ประชาคมอาเซียน" เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" หนังสือ "สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน +สติกเกอร์" เล่มนี้ นำเสนอกิจกรรมฝึกทักษะให้น้องๆ ได้จดจำเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ของทั้ง 10 ประเทศอาเซียนได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ลากเส้นเป็น ASEAN, คู่ฉันอยู่ไหน, นี่! ใครเอ่ย, เอ๊ะ! อะไรหายไป, ภาพนี้มีอะไร และอื่นๆ อีกมากมาย