ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรุงเทพฯ น่ารู้ ตอนถนนประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง: มณฑล ประภากรเกียรติ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กว่าจะเป็นถนนอย่างที่เห็นในปัจจุบัน การคมนาคมของไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถนนแต่ละสายจึงมีประวัติศาสตร์เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายที่เราไม่เคยรู้