ข้อมูล eBook

ชื่อ: Thai Rice

ผู้แต่ง: ศ. ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา